Om Anna

”Att utöva yoga är att respektera sig själv och känna tacksamhet  över sitt liv och sin kropp.”

Anna har undervisat i yoga i drygt 20 år. Hon är legitimerad fysioterapeut och internationellt certifierad Iyengaryogalärare sedan 2010 hos Faeq Biria i Paris & Leela Hansen i Göteborg. Iyengaryoga är en metod inom den klassiska Hathayogan. Anna fortbildar sig regelbundet inom yoga, anatomi och träning.

”Jag har alltid varit en aktiv person, som tränat ofta och mycket. Löpning, kampsort, dans. Men det var först när jag mötte yogan, för 25 år sedan, som jag kände att jag hittat en träningsform som inte bara gav styrka och endorfiner, utan byggde upp hela mig. Fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Jag landade i mig själv på ett sätt som ingen annan träning kunnat ge.

För att vara sann inför mig själv och en trovärdig lärare för människor som kommer till mina kurser, utövar jag yoga varje dag. Jag vill leva som jag lär.

När jag gör yoga upplever jag min tillvaro helt annorlunda. Jag har mer tålamod med mig själv och andra. Känner mer tillgivenhet och glädje. I och med yogan är jag med mig själv i varje steg, istället för att ”springa före” i tankarna. Att utöva yoga betyder för mig att stå kvar i min kraft och hålla kontakten med den jag innerst inne är.”